1 op 1 Kindercoaching 

Rock Kids Kindercoaching Amersfoort is gespecialiseerd in het werken met kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar.
Het kind staat centraal waarbij ik werk vanuit de kracht en talenten van het kind zelf. Dit is belangrijk omdat deze kracht en talenten voor de oplossing zorgen. 

Ga maar na: het is veel makkelijker om aandacht te geven aan iets wat al goed gaat en dat beter te maken, dan continu iets te willen verbeteren waar je juist niet goed in bent.
Een kind heeft vaak veel talenten en krachten in huis die het nog niet kent of niet optimaal benut. En daar helpt Rock Kids Kindercoaching bij. Zo simpel is het.

Kinderen van nu voelen heel veel. In een drukke maatschappij waar vaak veel moet.
Mijn ervaring is dat je dit terugziet wanneer je holistische en creatieve werkvormen toepast, vandaar dat ik deze veel gebruik, omdat het werkt.

Zweverig? Welnee! Holistische werkvormen zijn niet zweverig.
Ze richten zich op het begrijpen van kinderen op een breder niveau, waarbij rekening gehouden wordt met hun fysieke, emotionele en mentale welzijn. Rock Kids Kindercoaching gebruikt methoden die gebaseerd zijn op wetenschappelijke principes. De werkmethoden die hiervoor worden gebruikt zijn verschillend en sluiten aan bij de kwaliteiten en behoeften van het kind.

Kinderen geven tijdens de sessies hele belangrijke en duidelijke signalen aan die bruikbaar zijn om naar te oplossing te werken. De oplossing komt zodra ik aan de slag ga met de kracht en talenten van het kind. Dat geeft een kind zelfvertrouwen en zo gaan we samen stappen zetten.

Waar kan Rock Kids Kindercoaching bij helpen?

  • Omgaan met (te)veel prikkels (bij hooggevoeligheid, ADHD of Autisme).
  • Omgaan met (negatieve) emoties: bang, boos, verdrietig, spanning of angst.
  • Verlies door scheiding – omgaan met scheiding – omgaan samengestelde gezinnen.

  • Omgaan met een negatieve gebeurtenis. 
  • Niet voor jezelf opkomen.

  • Pesten of gepest worden.

  • Negatief of laag zelfbeeld – onzekerheid -  zelfvertrouwen – weerbaarheid.

  • Concentratieproblemen op school.
  • Faalangst


Misschien voelt jullie kind zich prima en zou het net wat steviger mogen staan en meer zelfvertrouwen mogen hebben zodat het dagelijks makkelijker gaat. 
Of is het sluiten van vriendschappen nog lastig en weet het niet hoe dit te doen.

Herken je je hulpvraag niet bij deze omschrijvingen, bel of mail mij gerust.
We kijken samen of ik je kan helpen. Lukt dat niet, dan verwijs ik je graag door binnen mijn netwerk.