Kindercoach in de school (inloopspreekuur)

Kinderen worden soms belemmerd in hun functioneren op school. Ze hebben 'volle' hoofden, vinden het lastig zich te concentreren of hebben moeite nieuwe dingen te leren. 
Sommige kinderen hebben faalangst, zijn snel boos of niet gemotiveerd om te leren.

Ook zie ik kinderen die problemen ervaren in de omgang met andere kinderen, waardoor samenwerken en samen spelen niet goed lukt.

Inloopspreekuur Kindercoach
Een inloopspreekuur Kindercoach op een basisschool, is een simpel concept: ieder kind krijgt de gelegenheid, tijd en aandacht om (hulp)vragen te stellen, situaties te bespreken of om het eigen verhaal doen, in de breedste zin van het woord. Een inloopspreekuur Kindercoach is gevestigd op een basisschool en toegankelijk voor alle kinderen.

Wie is de Kindercoach
Ik ben als Kindercoach een professional die kinderen, jongeren en ouders op een deskundige
manier ondersteunt bij de ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding.
Het doel is een kind te helpen een betere versie van zichzelf te zijn of worden, op te komen voor zichzelf én deze factoren in balans te brengen.

Samenwerking met school
Scholen onderschrijven dat een inloopspreekuur Kindercoach een meerwaarde heeft voor de
kinderen en bijdraagt aan hun sociale en emotionele ontwikkeling.
Zeker gezien de toenemende kansenongelijkheid, de toenemende differentiatie en de toenemende mentale druk bij kinderen. ‘Er moet iets structureels veranderen, geen tijdelijke interventies meer’, aldus een directeur van een basisschool.

De Kindercoach blijft een onafhankelijke professional, maar is onderdeel van het schoolteam. De kindercoach is geen hulpverlener en is geen vervanger van de IB’er, de leerkracht of vertrouwenspersoon van de school. De Kindercoach ondersteunt vanuit de eigen expertise en is complementair aan het schoolteam.

Voor kinderen én ouders
Ieder kind heeft te maken met zijn of haar eigen uitdagingen die impact hebben op de sociale en emotionele ontwikkeling, denk aan: scheiding, faalangst/onzekerheid, 
concentratieproblemen, pesten, armoede, nachtmerries, kwetsbare thuissituaties, seksuele
gevoelens etc.
De situatie en de leefomstandigheden (etniciteit, sociaaleconomische status,
opleiding van de ouders) hebben invloed op de manier waarop kinderen deelnemen aan het
onderwijs (bron: www.nro.nl).

Voor ouders organiseer ik een telefonisch spreekuur en een maandelijks vrije inloop koffie-uurtje. Een mooi contactmoment tussen ouders en mij, maar ook tussen ouders onderling.
Het gewenste bijeffect is dat ouders zo hun sociaal netwerk vergroten.
Hetgeen een positief effect heeft op ontwikkeling van het sociaal vangnet van het kind en de ouders.

Onderzoek
De insteek van een inloopspreekuur Kindercoach is dat het toekomstbestendig wordt.
Een goede onderbouwing is hiervoor nodig. Scholen hebben de mogelijkheid onderzoek te laten doen naar de behoefte van het inloopspreekuur. Adiona, de brancheorganisatie waar Rock Kids bij is aangesloten, biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar het
inloopspreekuur. De kosten hiervoor bedragen 350,- per schooljaar.
Met dit onderzoek brengen ze de effectiviteit van het inloopspreekuur in kaart, gebaseerd op de betreffende basisschool.