Waarom naar een kindercoach?

Kinderen kunnen een poosje niet lekker in hun vel zitten. Ze zijn uit balans. Dit kan te maken hebben met gebeurtenissen in hun leven, prikkelgevoeligheid, leeftijdsfases, het tempo waarin het kind leeft of situaties die zich afspelen rondom het kind. Als ouder is het soms moeilijk te zien wat er precies afspeelt bij het kind omdat je er juist zo dicht bij staat en emotioneel betrokken bij bent. Als ouder kunnen ook schuldgevoelens een rol spelen waardoor het lastig is om objectief te oordelen over wat er aan de hand is.

Misschien voelt jullie kind zich prima en zou het net wat steviger mogen staan. Wordt het makkelijker voor een kind als het net wat meer zelfvertrouwen opbouwt.
Is het een kind dat wat meer afwachtend maar mist daardoor de aansluiting op de groep.
Of verlegen en gaat daardoor het aangaan van vriendschappen moeilijk.
Is je kind ergens bang voor? En gaat het daardoor iets uit de weg?
Ook dan kun je bij Rock Kids Kindercoaching terecht.

Waarvoor is kindercoaching?

Kindercoaching is bedoeld om het kind in zijn kracht te zetten en zo de basis te verstevigen. Door middel van kindercoaching krijgt een kind op een speelse manier belangrijke inzichten en praktische kindertools om zo zelf de balans te kunnen vinden.

Welke problemen bij kindercoaching?

Kinderen maken veel meer op een dag en kunnen daardoor te maken hebben met veel prikkels en emoties. Dit kan ertoe bijdragen dat een kind anders reageert op bepaalde situaties en zich onzeker en kwetsbaar gaat voelen. Ieder kind gaat hier op zijn eigen manier om: de een wordt boos, de ander is snel verdrietig, trekt zich terug of wordt juist onrustig. Slaapproblemen en concentratieproblemen zijn vaak een aanwijsbaar signaal van overprikkeld zijn. Als ouder is het fijn als een kind zich staande weet te houden en zelf tot oplossingen kan komen.

Waarbij helpt kindercoaching?

In mijn praktijk kan ik helpen bij:

  • Hooggevoeligheid en overprikkeling
  • Slaapproblemen
  • Omgaan met emoties
  • Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding of verlies van een dierbare.
  • Onzekerheid en laag zelfbeeld
  • Angsten, gespannen of moeite met concentreren
  • Pesten en gepest worden
  • Faalangst