Oudercoaching

Als kindercoach betrek ik ouders zoveel mogelijk bij de coaching van hun kind.
Veel van het gedrag dat kinderen vertonen, heeft ook te maken met de dynamiek binnen het gezin.

Daarom kan het heel zinvol zijn voor ouders om een keer alléén bij mij langs te komen voor oudercoaching bij Rock Kids Kindercoaching.

Ook is oudercoaching geschikt als je je kind (nog) niet laat coachen maar wil weten hoe de verhoudingen binnen het gezin zijn en wat de hulpvraag is, voor jou of je kind.

Centraal staat tijdens de oudercoachingssessie de relatie tussen de ouders en het kind / de kinderen. Door gewoontepatronen of familiegeschiedenis kan de dynamiek van het gezin beinvloed worden door onbewuste gedachten of gevoelens. Hierdoor kan de onderlinge verstandhouding onbewust niet meer in harmonie zijn.

Tijdens de sessie kunnen onbewuste gedachten aan bod komen die een liefdevolle relatie in de weg staan. De ontstaansgeschiedenis van deze gedachten kunnen liggen in de persoonlijke opvoeding van de ouder en meegedragen worden naar het heden in de opvoeding van het kind.


Oudercoaching is ook zeer geschikt voor ouders met oudere kinderen waarbij ik het kind niet coach maar wel met jullie als ouders een hulpvraag helder kan krijgen. 

Bijvoorbeeld: je kind worstelt maar met het kiezen van de juiste studie. Het heeft al vanalles geprobeerd en als ouders ben je er wel een keertje klaar mee, zeker omdat er al verschillende studies zijn gestart maar ook zijn gestopt. Gesprekken lopen steeds moeizamer en het contact wordt daardoor stroever. 

Dan kan een oudersessie jullie als ouders (of een van jullie) inzichten geven.

Eén sessie kan heel veel brengen. Als het thuis bijvoorbeeld al een poosje niet lekker loopt zie je zelf alleen nog maar de negatieve punten. Je ziet geen oplossingen of openingen meer.
Of je vraagt je af hoe je in verbinding kan komen met je kind. We gaan samen op zoek naar wat werkt binnen jullie gezin zodat jullie weer op een positieve manier verder kunnen.

Met oudercoaching krijg je geen standaard opvoedtips.

Elk gezin en elke situatie is anders, en dit is dan ook altijd maatwerk.

Oudercoaching alleen of samen?

Soms komen ouders samen, en soms komt een ouder alleen, afhankelijk van de behoefte.
Vaak kiezen ouders onbewust al voor wat passend is bij de situatie, bijvoorbeeld omdat je aanvoelt bij wie de meeste lading op het probleem zit. Sowieso is oudercoaching altijd zonder het kind zelf. Een sessie bestaat uit zowel praten als ervaren.

Praten over de hulpvraag

Uiteraard praten we over het gedrag van je kind, de hulpvraag. Daarna onderzoeken we 
wat je kind nog moet leren, waar het behoefte aan heeft en vooral hoe jullie kunnen helpen om dit te leren. En misschien moet je daar zelf eerst ook iets voor leren… en onderzoeken we waar jullie als ouders behoefte aan hebben.

Zo’n gesprek is 
positief ingestoken: we kijken ook naar waar het al wel beter gaat, wanneer je kind al wel wat van het gewenste gedrag laat zien. Vaak zit daar ook al een sleutel naar de oplossing.
Na zo’n gesprek heb je een duidelijk overzicht van de dingen die je thuis in de praktijk gaat brengen.

Ervaren: een kleine (familie)opstelling

Het is niet alleen zitten en praten. Vaak komen de oplossingen pas goed als je dingen zelf gevoeld en ervaren hebt. Ik gebruik hiervoor zogeheten vloerankers (matjes) op de grond. “Leg eens een matje neer voor jezelf. En een matje voor je kind.” En dan kijken we hoe het ligt en gaan samen hierover het gesprek aan.

Een andere mannier die ik naast de vloerankers gebruik, zijn de zogeheten peg dolls. Dit zijn kleine poppetjes waarmee je in kaart brengt hoe jouw eigen familiesamenstelling eruit ziet en hoe deze zich tot elkaar verhoudt. Het in kaart brengen van deze familieopstelling zorgt ervoor dat je ziet welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn. Omdat het voor je gebeurt en heel concreet is, kun je al snel tot belangrijke inzichten komen waarmee het ook heel duidelijk wordt waar de opening zit tot de hulpvraag.

Er is niet echt een vast script over hoe het verder gaat, maar door de juiste vragen die ik stel, en wat jij voelt op de verschillende matjes, en misschien andere matjes die we toevoegen… onderzoeken we samen hoe de situatie weer kalm en ontspannen kan worden.

Het kan gaan over de dynamiek tussen jou en je kind, maar ook die van je partner met je kind, het kan gaan over iets uit je familie, waar je misschien toch nog wel last van hebt…
En soms is dat spannend, maar als je jouw issues niet door wilt geven aan je kind,
en je kind vrij daarvan wilt laten leven, dan heb je dat er vast voor over.

Wil je meer weten over de impact van je familiegeschiedenis op het gedrag van je kind? Lees dan eens het boek: “De fontein, vind je plek”. Auteur: Els van Steijn.
Of klik hier om een samenvatting te lezen van dit boek en te begrijpen wat de impact is. 

Wil jij dit ook bij Rock Kids Kindercoaching?

Je kunt zo’n sessie doen als aanvulling op het kindercoachtraject, maar ook gewoon helemaal los. Interesse? Klik dan op de button hieronder. Voor meer informatie over het tarief, klik hier