Hoe verloopt een traject
bij Rock Kids Kindercoaching

 

Na het eerste contact per telefoon, email of mondeling, plannen we een intakegesprek.

Intakegesprek

 Voorafgaand aan dit intakegesprek stuur ik een vragenformulier toe.
Tijdens het intakegesprek bij jullie thuis onderzoeken we de precieze hulpvraag.

Samen bekijken we of coaching passend is bij de hulpvraag en bepalen we over en weer of er een klik is. Wanneer van beide kanten de klik er is, zullen we het vervolgtraject bespreken.

Sessies

Bij de eerste sessie zal ik samen met het kind bekijken wat de hulpvraag is. De vraag van de ouders kan soms anders zijn dan die van het kind. Doel is het kind zichzelf te overtuigen dat positieve verandering mogelijk is en dat we deze in stapjes mogelijk gaan maken.

Tijdens de sessies kijk, luister en voel ik de behoeften van het kind.
Ik maak gebruik van verschillende werkmethoden en technieken aansluitend  bij jullie kind.

Voor veel kinderen is praten over gevoelens best lastig en dat maakt niet uit, want er zijn heel veel andere manieren om in contact te komen met het kind en de hulpvraag te vinden. Vervolgens zullen de verschillende vormen stap voor stap bijdragen aan het vinden van de kwaliteiten, talenten en kracht van het kind zelf. Wat we gedaan hebben tijdens een sessie, koppel ik samen met het kind terug aan jullie als ouders.

Oudergesprekken
Na ongeveer 3 sessies is het vaak zinvol een oudergesprek in te plannen om vragen te stellen, adviezen te geven, eventueel doelen bij te stellen of het traject te evalueren.

De ene keer is dit op verzoek van ouders maar kan ook op mijn verzoek.


Afsluiting
Vaak wordt het coachingstraject langzaam afgebouwd, waarbij meer tijd ontstaat tussen de sessies. Als er voldoende verandering / verbetering merkbaar is bij ouders en kind eindigt de begeleiding. Een lang traject is meestal maximaal 8 sessies. Op ieder gewenst moment kunnen we een traject vervolgen mocht het nodig zijn.

Als er echt sprake is van een laatste sessie, dan laat ik het kind samen met mij een terugkoppeling doen aan de ouders om zo te laten zien wat het kind heeft geleerd.

Vaak is er bij kinderen een stukje ontlading.

Daarom maken we er de laatste keer vaak iets leuks van!