Samenwerking Rock Kids kindercoaching Amersfoort en schoolprofessionals

 

Inleiding

Wanneer kinderen vastlopen of niet zo lekker in hun vel zitten, heeft dit niet alleen impact op het gezin maar zie je dit in bijna alle gevallen ook terug in het (leer)gedrag op school. Immers brengen kinderen veel tijd
op school door met hun leerkracht en klasgenoten. In dit contact kan er zich van alles afspelen als het minder goed gaat met het kind.

Daarom bied ik ondersteuning aan leerkrachten en intern begeleiders van kinderen die ik coach.

Daarnaast kan een school ervoor kiezen mij in te schakelen om mee te denken over specifiek gedrag van kinderen die (nog) net door mij worden begeleid om daarmee leerkrachten of intern begeleiders te ondersteunen.

Ik snap dat het niet altijd lukt voor een leerkracht om een kind de aandacht te geven die het eigenlijk nodig zou hebben.
Er is simpelweg te weinig tijd voor uitgebreide individuele begeleiding.

Vragen waarvoor schoolprofessionals terecht kunnen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat doe je tijdens de kindercoachingsessie met dit kind,
    kunnen we daar op school op aansluiten?

  • Hoe stemmen we de zorg voor deze leerling op elkaar af?

  • Kunnen we samen kijken naar het kind en sparren over wat een goede aanpak is?
    Is het zinvol om op school te observeren, zodat er een goed beeld van dit kind komt?

Maar ook:

  • voor specifieke vragen over kinderen die meer aandacht behoeven door een disbalans en nog geen coaching hebben.
  • ondersteuningsvragen over andere leerlingen.

Wat mag je verwachten?
Dat ik zorg voor een goede afstemming tussen begeleiding van mijn coaching als de begeleiding op school. Ik geef praktische en bruikbare handvatten die ook op school in te passen zijn. En ik maak duidelijke afspraken over de informatieuitwisseling tussen mij als kindercoaching, de school en de ouders.

Ik heb tips waar je misschien zelf als professional nog niet aan hebt gedacht die anders zijn dan je al hebt geprobeerd.


Wat levert dit op?

  • Een integrale aanpak voor het kind waardoor alle belangrijke pijlers voor het kind op elkaar zijn afgestemd (het kind, het gezin en de school).

De start van kindercoaching

Kindercoaching vindt plaats op verzoek van ouders. Daarbij zie je vaak dat ongewenst gedrag ook op school een rol speelt.

Contact tussen school, ouders en coach is dan een mooie manier om een kind te ondersteunen om ook op school een positieve verandering te maken.

Ouders spelen hierin een belangrijke rol, want zij leggen het contact tussen school en de coaching.

Na schriftelijke toestemming voor het uitwisselen van informatie, kunnen school en coaching met elkaar mailen of bellen. Als dat gewenst is, kom ik ook op school voor observaties of een gesprek.

Mocht je als school mij willen consulteren, dan is dat dus mogelijk.

Of, als ik werk met individuele kinderen, kan het zijn dat we met elkaar afstemmen, onder het voorbehoud dat beide ouders of voogden van een kind schriftelijk toestemming hebben gegeven.

De kennismaking

De eerste keer dat er contact is tussen school en coach zullen we samen bespreken waar het kind behoefte aan heeft en hoe de coaching verloopt. Indien gewenst kunnen we gedrag in de klas bespreken en informatie delen die de coaching ondersteunt. Ik kan eventueel tips geven hoe je als leerkracht bij kan dragen aan een gedragsverbetering of gevoel of gedachten waar een kind in wil groeien. Ook zullen we afspreken hoe de communicatie tussen school, coach en ouder loopt.

De coachsessies

Na een coachsessie kan ik op verzoek van ouders nieuwe informatie met school delen. Dit kan ook via ouders lopen. Soms kan het handig zijn om een kind op school te coachen. Bijvoorbeeld als een probleem vooral op school voorkomt of het voor een kind makkelijker is.

Voor het aanvragen van ondersteuning in school, neem dan gerust contact op!