Mijn ex wil geen kindercoach

Het is begrijpelijk dat het frustrerend kan zijn als je ex-partner (nog) geen toestemming geeft voor kindercoaching. Het is belangrijk om eerst te begrijpen waarom je ex er zo over denkt en open te staan voor zijn/haar zorgen en vragen.

Misschien kun je beginnen door te vragen wat precies de reden is dat hij/zij geen niet wil en daarop in te gaan. Vervolgens kun je proberen om de voordelen van kindercoaching uit te leggen en hoe het kan helpen bij de ontwikkeling van jullie kind.

Laat je ex-partner weten dat kindercoaching geen therapie is, maar een proces waarbij het kind wordt geholpen om vaardigheden en tools te ontwikkelen om beter om te gaan met problemen en uitdagingen in het leven. Wijs op de voordelen zoals het opbouwen van zelfvertrouwen, het verbeteren van sociale vaardigheden, het ontwikkelen van emotionele intelligentie, het ontdekken van talenten of het verminderen van stress en angst.

Wat ook heel goed mogelijk is, dat het kind bij de ene ouder ander gedrag laat zien dan bij de ander. Dat is volstrekt normaal. Kinderen leven letterlijk in 2 werelden waarbij er soms andere verwachtingen of regels zijn. Wat bij de ene ouder speelt hoeft niet bij de andere ouder zo te zijn. Dat maakt dat beide ouders verschillend kunnen denken over de nut en noodzaak van hulp.

Benadruk het belang van het welzijn van het kind: Leg uit dat kindercoaching kan helpen om de emotionele en mentale gezondheid van het kind te verbeteren en dat dit van cruciaal belang is voor zijn/haar ontwikkeling en welzijn.

Als je ex-partner nog steeds twijfelt, overweeg dan om bij Rock Kids Kindercoaching een afspraak te maken en nodig je ex-partner uit om de sessies bij te wonen als de ex-partner toch bereid is om te starten met een traject. Dit kan helpen om het vertrouwen in de praktijk te vergroten en te laten zien hoe het kind kan profiteren van de coaching.

Onthoud dat het belangrijk is om te onthouden dat het welzijn van het kind altijd voorop staat en dat samenwerking tussen beide ouders hierbij van groot belang is.

Hoe kan Rock Kids Kindercoaching helpen?

Er zijn meerdere mogelijkheden:

1. Ik kan met eenieder van jullie apart in gesprek gaan (live of telefonisch) om uit te leggen hoe ik werk, of

2. Ik kan met jullie beiden tegelijk in gesprek hier in de praktijk om te laten zien wat ik voor jullie kind kan doen.

3. Ik kan afspraken maken met de ouder die geen coaching wil dat er wel toestemming gegeven wordt maar geen inhoudelijke rol wordt verwacht. Geen (financiële) bijdrage van deze ouder en geen terugkoppeling over het traject of andere vorm van betrokkenheid.

Vervolgens kan de ouder die wel coaching wil voor het kind samen met het kind het proces gaan starten voor een kindercoachtraject. Deze ouder is dan het enige aanspreekpunt.
Natuurlijk is de gewenste situatie dat beide ouders betrokken zijn bij het traject maar wanneer dit niet gewenst is kan oplossing 3 een passende tussenoplossing zijn.

Wanneer beide ouders wel betrokken willen worden kunnen we hier vooraf heldere afspraken over maken ten behoeve van jullie kind en jullie als gescheiden ouders.