De praktijkruimte van Rock Kids Kindercoaching

Veiligheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid.

Dat zijn voor mij de belangrijkste uitgangspunten om binnen mijn praktijk te werken met kinderen.
Veel aandacht besteed ik aan het scheppen van een sfeer waarbij het kind zich veilig genoeg voelt en zichzelf kan zijn. Zodat het kind in staat is te werken vanuit vertrouwen en er verbinding ontstaat tussen het kind en mij als coach. In de sessies ga ik uit van de positieve kwaliteiten van het kind. Daar werken we mee verder.

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte aan huis.